Als initiatiefnemer in Oosterwold moet je heel veel zelf doen.

Wellicht heb je iets aan onderstaande links:

 

Allereerst is dat natuurlijk de website van Oosterwold: maakoosterwold.nl

Hier vind je ook een handige pagina met een stappenplan

 

 

 

Wat je allemaal moet doen staat prachtig in de folder van de gebiedsregisseur beschreven. Wat een en ander kost niet altijd. Daarom hieronder een aantal handige links:

 

Kosten (de links bieden je inzicht in de kosten van het aanvragen)

Kosten waarmee je als initiatiefnemer rekening moet houden: (dit zijn suggesties)

- kosten van de anterieure overeenkomst (te bevragen bij de gebiedsregisseur)

- kosten om de grond te kopen (te bevragen bij de gebiedsregisseur) en de daarop geldende overdrachtsbelasting.

  (reken voor de anterieure overeenkomst en het kopen van de grond gezamenlijk grofweg met €30 per vierkante meter, voor elke vierkante meter oppervlakte van je gebouwen moet je 8 m2 kopen)

- BTW = 0%

- hypotheek, overbruggingskosten en (bouw)rente

- kadaster en notariskosten

- kosten voor archeologisch onderzoek (indien noodzakelijk)

- kosten voor ecologische onderzoek (naar vleermuizen en jaarrondbroedende vogels)

- kosten voor de omgevingsvergunning (informatie,  aanvragen omgevingsvergunning  en kosten - hoofdstuk3 in de link )

- kosten voor de watervergunning (tenminste noodzakelijk bij lozen op het grondwater middels helofytenfilter) (kosten en aanvraag)

- kosten voor het planologische traject (kosten - hoofdstuk3 in de link, afwijking)

- sonderingsonderzoek ten behoeve van fundering

- ontwerpkosten (advieskosten, aannemingsovereenkomst, garanties en verzekeringen, paalfundering, aanleg drainage, keurmerken)

- aansluitkosten nutsvoorziengingen, de pagina van liander, de pagina van vitens, de berekenpagina van liander

- inrichting en verhuizing

 

primi sui motori con e-max.it