Het is gek dat in de polder waarin Oosterwold ligt, op het oog geen water te zien is. De sloten liggen in een patroon van zo'n 3 * 0,5 km. In de omtrek van het Paradijsvogelbosje is dan ook geen sloot te zien.

Verbindende schakel inĀ ons landschap (en vanuit het landschap ook met buren) is de sloot die door het Paradijsvogelbosje slingert. Langs de houtwal loopt de sloot door de wetlands die daar komen (door het afgraven van grond). De sloot is belangrijk voor de afwatering van het omliggende land, maar vormt ook de bron waarmee we omliggende landjes kunnen begieten als dat in de hoogzomer nodig is.

De sloot is op de meeste plekken een smal slootje, dat met simpele brugelementjes over te steken is.