Als initiatiefnemer in Oosterwold moet je heel veel zelf doen.

Wellicht heb je iets aan onderstaande links:

 

Allereerst is dat natuurlijk de website van Oosterwold: maakoosterwold.nl

Hier vind je ook een handige pagina met een stappenplan

 

 

 

Wat je allemaal moet doen staat prachtig in de folder van de gebiedsregisseur beschreven. Wat een en ander kost niet altijd. Daarom hieronder een aantal handige links:

 

Kosten (de links bieden je inzicht in de kosten van het aanvragen)

Kosten waarmee je als initiatiefnemer rekening moet houden: (dit zijn suggesties)

- kosten van de anterieure overeenkomst (te bevragen bij de gebiedsregisseur)

- kosten om de grond te kopen (te bevragen bij de gebiedsregisseur) en de daarop geldende overdrachtsbelasting.

  (reken voor de anterieure overeenkomst en het kopen van de grond gezamenlijk grofweg met €30 per vierkante meter, voor elke vierkante meter oppervlakte van je gebouwen moet je 8 m2 kopen)

- BTW = 0%, wanneer de grond niet geroerd wordt voordat je de grond hebt gekocht.

- hypotheek, overbruggingskosten en (bouw)rente

- kadaster en notariskosten, NB: je betaalt voor de levering twee aktes omdat de grond eerst overgaat van het Rijk naar de gemeente.

- kosten voor archeologisch onderzoek (tegenwoordig meestal via de Oosterwoldorganisatie en vertaald in de meterprijs)

- kosten voor ecologische onderzoek (naar vleermuizen en jaarrondbroedende vogels)

- leges voor de omgevingsvergunning (informatie,  aanvragen omgevingsvergunning  en kosten - hoofdstuk3 in de link )

- leges voor de watervergunning (tenminste noodzakelijk bij lozen op het grondwater middels helofytenfilter) (kosten en aanvraag)

- kosten voor het planologische traject (kosten - hoofdstuk3 in de link, afwijking)

- sonderingsonderzoek ten behoeve van fundering

- ontwerpkosten (advieskosten, aannemingsovereenkomst, garanties en verzekeringen, paalfundering, aanleg drainage, keurmerken)

- onderzoekskosten slagschaduw, geluidshinder en geluidsisolatie.

- aansluitkosten mijnaansluitingen, de pagina van liander, de pagina van vitens, de berekenpagina van liander

- inrichting en verhuizing

 

primi sui motori con e-max.it