Uiteraard ziet het sneeuwlandschap er geweldig uit. Dat nodigt mij altijd uit om foto's te maken. Dat is helemaal niet zo gemakkelijk overigens, want foto's worden gauw overbelicht of juist te donker. En je wilt het wijdse landschap juist op de foto tot uitdrukking brengen. Daarom probeer ik vaak panorama's te maken door twee of meer foto's samen te voegen. Alleen omdat het zo'n mooie wonderlijke wereld is, hieronder een kleine serie sneeuw-panorama's, met bosranden, sneeuwduinen, zelfs een heuse sneeuwgolf en tenslotte een helicopterview van bovenaf onze aardwal, samengesteld uit acht foto's.

SneeuwPanorama 11

SneeuwPanorama 13

SneeuwPanorama 8

SneeuwPanorama 9

SneeuwPanorama 10

SneeuwPanorama 12

SneeuwPanorama 14

Panorama 6

Panorama 16b

We gaan op onze kavel een landschap maken van ongeveer tweederde hectare. Tot wij het kochten was het een gebied van monocultuur aan landbouw, waar het laatste jaar de uien de grond in zijn gaan. Ook de aangrenzende strook bos kent een monocultuur van essen. Om een landschap te laten ontstaan, moeten we dus de randvoorwaarden voor verschillende biotopen laten ontstaan.

Voor die biotopen zijn lichtinval (hoeveel zon is er?), natheid of droogte (hoe hoog is het?) en de grondsoort (zuur, zilt, venig, zanderig) van belang. De basisgrondsoort is klei en dat zal ook zo blijven. Alleen in specifieke biotopen zullen we proberen hier verandering in aan te brengen. Wel hopen we dat het toevoegen van organisch (bos) materiaal de ontwikkeling van het gebied versneld.

Het aanleggen van verhogingen (in de aardwal tegen het huis) en de grote plas zullen een forse ingreep in het landschap zijn. We gaan daarbij uit van een grondbalans van nul. Behalve benodigde zandhoeveelheid voor lokale drainage zullen we geen forse hoeveelheden grond toevoegen.

We proberen het landschap niet alleen mooi van natuurwaarden te maken maar ook productief voor mens en dier. We kijken daarbij naar de manier waarop voedelbossen worden aangelegd.

ZF almere 09

Het ontwikkelen van het landschap zal in generaties plaatsvinden. Enerzijds omdat wij niet alles in één jaar kunnen (en willen) aanleggen, anderzijds omdat voor het uitgroeien van bijzondere productiesoorten als tamme kastanjes, hazelaars en bessen tijd nodig is om uit te groeien en de planten onderling tot een evenwicht te laten komen. De pionierbomen (veelal wilgen en populieren, maar ook haagbeuk) die in de eerste plantrondes beschutting moeten genereren voor de andere soorten, gaan vooraf aan de duurzame soorten. Daar waar de meerjarige planten nog niet aanslaan zullen wij het gebied inzaaien met een kruidig mengsel.

Maar het maken van landschap is meer dan alleen een landschap inrichten op deze kavel. We zoeken graag de aansluiting met onze buren: Staatsbosbeheer, de boer van ERF en aansluitende initiatiefnemers. En bouwen aan het landschap rond de Frederik van Eedenweg. Daarnaast hopen wij ook bij te dragen aan de natuurontwikkeling in Oosterwold. Daarom hebben wij een Stichting opgericht.

 

 

 

 

 

Meer:

Ontwikkelen van het landschap

Inspiratie omloopbaarheid

Stichting Paradijsvogelbosje Oosterwold

Overzicht soorten Paradijsvogelbosje

Meer over voedselbossen en groene projecten