De stichting Paradijsvogelbosje is een stichting die in aanmerking wil komen voor een ANBI status. Deze status is in aanvraag.

 

KVK nummer:  65340833

RSIN nummer: 856072308

bankrekening: NL10 RABO 0192 374931 betalen kan ook via deze link

 

Het bestuur bestaat uit:

1. de heer Kees MAARSE, als voorzitter;

2. mevrouw Gerritjen LENSELINK, als bestuurslid;

3. de heer Marinus ABSPOEL als penningmeester en secretaris.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun activiteiten.

 

Contact met de stichting kunt u opnemen via de contact pagina van deze website of door een mail te sturen naar: info [at] paradijsvogelbosje.nl.

Ons beleidsplan hebben wij op de pagina beleidsplan gepubliceerd.

Verslag van de activiteiten publiceren wij via de activiteitenoverzicht. Als u doorklikt op de activiteiten wordt verwezen naar de blog over de betreffende activiteit.

Een jaarverslag en een financieel jaarverslag kan via de contactpagina worden opgevraagd.

 

Beloningsbeleid

In de statuten van de stichting artikel 5 lid 4 is over het beloningsbeleid bestuurder bepaalt:

Het bestuur en/of andere beleidsbepalers zullen voor haar werkzaamheden geen beloning ontvangen, behoudens een niet bovenmatig vacatiegeld. Indien een bestuurder en/of een andere beleidsbepaler tevens een uitvoerende functie vervult dan kan het bestuur de bestuurder dan wel de andere beleidsbepaler voor die werkzaamheden een beloning toekennen. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden hen door de stichting vergoed.

primi sui motori con e-max.it