WegInmeten 2097Voor de Frederik van Eedenweg komt de aanleg van het definitieve wegdek steeds dichterbij. Volgens planning begint Erik Brouwer Bestratingen rond 1 maart met de werkzaamheden. Die zullen wel een kleine twee maanden duren.

WegInmeten 2094Donderdag hebben een begin gemaakt met de voorbereiding. Omdat we een puinweg hebben, zijn de grenzen vervaagd, en moet het definitieve tracé van de weg weer worden vastgesteld. Daarvoor hebben we een Harm ingehuurd, dezelfde landmeter die twee jaar geleden de kadastrale grenzen heeft uitgemeten. In onze vereniging nemen we de officiële coördinaten die we van de gemeente hebben gekregen als maatstaf.

Die punten hebben we dus van tevoren aan de landmeter doorgeven. Hij kan die punten dan van tevoren in zijn systeem inladen. Dat is een kastje aan een paal. Die maakt contact met de GPS informatie van satelieten, en daarmee kunnen de coördinaten tot de centimeter nauwkeurig worden bepaald. Harm gebruikt een WegInmeten 2096spijker met een grote carosseriering om het midden WegInmetenEduardvan de weg vast te leggen. Harm was de spijkers vergeten, maar gelukkig bleek ik nog een pot met lange verroeste spijkers en ringen te hebben. Het lijkt wel of we voorbereid zijn!

Samen met Eduard en Joost verklikken wij deze punten midden in de weg met piketpaaltjes aan weerskanten van de weg, zodanig, dat straks de stratenmakers hun werk kunnen doen, en dat de paaltjes kunnen bljiven staan. We schrijven het paalnummer en de afstand van het midden op de paal en spuiten fluorizerende roze verf op de paal voor de herkenbaarheid. Dat gaat mooi met z'n drieën. Er ontstaat een natuurlijke taakverdeling. Joost houdt in het midden het meetlint op 4 meter, en Eduard en ik slaan aan weerskanten het piketpaaltje.

Ook hebben we samen met de landmeter het hoogtepeil van de weg opgemeten. WegInmeten 2099Gelukkig ligt die weg behoorlijk vlak. Er zit nauwelijks meer dan vijf centimeter verschil over de 480 meter lengte!

Met vijf flinke palen hebben we ook het hoogtepeil verklikt. Op die palen staan nu streepjes op -4,5 en -4 meter NAP. Op basis van deze meting kan Erik Brouwer het gewenste bouwpeil bepalen, en met de laser door de hele wijk aflezen. De weg wordt straks ook rond oftewel bol gelegd, zodat het water goed naar de zijkanten kan aflopen. Dus er moet ook nog wat hoogte bijkomen op de kruin van de weg.

We kunnen haast niet wachten, maar hebben in ieder geval weer een stap gezet. Met veel dank Eduard en Joost! En Harm voor de plezierige samenwerking.

primi sui motori con e-max.it