Ten westen van de kaswoning, bij de noordelijke boomgaard, komt aan het eind van de richel om de kaswoning een paddenpoel. Een paddenpoel is een ondiep water (zonder vis) waar met name ruimte is voor kikkers, padden en salamanders. De paddenpoel maakt onderdeel uit van de strook aan de zuidzijde van de kavel (binnen de grens van het houtwalpad) waar we door de grond licht af te graven wetlands creëren. (we suggereren hiermee een hoger waterpeil).